UA-85350874-1
U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Het juist beladen van een Aanhangwagen


Voor het beladen van aanhangwagens gelden de volgende regels:

 • Deelbare lading van een aanhangwagen mag aan de achterzijde maximaal 1 meter uitsteken.
 • Lading wat meer dan 1 meter achter de aanhangwagen uitsteekt, moet altijd voorzien zijn van een “lange-lading-markeringsbord” (diagonaal rood-wit gestreept, afm. 0,50 m x 0,50 m) dat ’s nachts en bij slecht zicht overdag moet zijn verlicht.
 • Ondeelbare ladingmag aan de achterzijde van een motorvoertuig of een eenassige aanhangwagen maximaal 5 meter uitsteken, gemeten vanaf de achterste achteras
 • Ondeelbare ladingmag aan de achterzijde van een meerassige aanhangwagen maximaal 4 m uitsteken, gemeten vanaf deachterste achteras;
 • echter de uitstekende lengte mag niet meer zijn dan 0,5 x de lengte van het voertuig of aanhangwagen.

Voor alle soorten lading geldt verder:

 • De lading mag het laadvermogen van auto en/of aanhangwagen niet overschrijden.
 • De lading mag nooit aan de voorzijde van de koppeling van een aanhangwagen uitsteken.
 • De lading mag tot 20 cm. aan elke zijkant uitsteken, anders moet de lading voorzien zijn van markeringsborden.
 • De totale breedte van een aanhangwagen mag nooit meer bedragen dan 2,55 meter. Met uitzondering van geconditioneerde wagens (koelwagens).
 • De lading moet zodanig zijn vastgezet (met spanbanden), dat deze bij plotseling remmen op zijn plaats blijft.
 • Losse lading als puin, loof, papier, zand, e.d. moeten voorzien zijn van een ladingnet, zodat dit er niet af kan waaien.
 • Rijd altijd met gesloten deuren of achterklep.

Ladingnet

 

Losse lading als puin, loof, papier, zand, e.d. moeten voorzien zijn van een ladingnet, zodat dit er niet af kan waaien.

 

 

 

 

Markeringsborden

Soortgelijk markeringsbord moet u voeren als de lading verder uitsteekt dan 1 meter, of bij meer dan 10cm uitsteek aan de zijkant. Wanneer het markeringsbord bij nacht wordt gevoerd moet aan de achterzijde van de uitstekende lading een rood licht branden en aan de zijkanten uitstekende lading voorzien zijn van een wit licht naar voren en een rood licht naar achteren. De markeringsborden moeten dwars aan de lading op een minimale hoogte van 35 cm en een hoogte van maximaal 1,70 m worden bevestigd.